Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Μ. Χατζιδάκις - ΠΟΙΟΣ ΕΙΝ' ΤΡΕΛΟΣ ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ. (Sibelius 7 στις Συλλογές-Χατζιδάκις)
 Σε ποίηση Γ. Σαραντάρη, με τη Φ. Νταντωνάκη.
1 σχόλιο: