Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Μ. Χατζιδάκις - Ο ΣΙΔΕΡΑΣ. (Sibelius 7 στις Συλλογές-Χατζιδάκις) 
 Σε στίχους Ι. Καμπανέλλη, με τον Λ. Παππά.1 σχόλιο: