Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

Μ. Πλέσσας - Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ. (Sibelius 7-  ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ) 
 Σε στίχους Κ. Βίρβου, με τη Ρ. Κουμιώτη.
3 σχόλια: