Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Μ. Χιώτης - ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΑ.  ( Sibelius 7 στις Συλλογές)
  Σε στίχους Χ. Κολοκοτρώνη, με τον Τ. Μπίνη, τη Σ. Χασκήλ και τον Μ. Χιώτη.1 σχόλιο: